Adam Higgins
Sioeau Haf 2020

BA Dylunio Cynnyrch

Rwy’n dylunio i ddatrys problemau. Rwy’n dylunio i wella profiadau. I mi, mae Dylunio Cynnyrch yn allfa ar gyfer fy ffordd o feddwl greadigol ac arloesol. Rwy’n unigolyn brwdfrydig a hyblyg sydd wedi arfer gweithio o dan bwysau. Mae fy meddylfryd datrys problemau naturiol yn galluogi i mi ddylunio cynhyrchion sy’n gallu cael effaith neu ddarparu gwerth i unigolyn. Rwy’n gwneud fy ngorau i gymryd syniadau trwy ddelweddu 3D gan ddefnyddio’r ystod eang o sgiliau a chyfryngau rwyf wedi’u caffael trwy gydol fy ngradd israddedig.

Mae fy ymagwedd ddisgybledig ond creadigol at y broses ddylunio yn caniatáu i mi greu cynhyrchion trylwyr a manwl. Rwyf wedi cael profiad o waith gyda chleientiaid sydd wedi rhoi mewnwelediad clir i mi, wedi gwneud i mi addasu a thyfu fel dylunydd. Rwy’n gobeithio ehangu fy ngwybodaeth a sgiliau, ymestyn fy ngallu dylunio drwy ymgymryd â gradd Meistr mewn Dylunio Cynnyrch.

Next Show