Aisha Beya
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Dan ddylanwad sgwrs rhwng Nam June Paik a Lynn Hershman a ymddangosodd yn ‘Electronic Superhighway’, yn trafod yr hinsawdd gymdeithasol ac ymateb dynoliaeth i groesawu’r defnydd o dechnoleg, fe’m sbardunwyd i feddwl am y rhaniad rhwng technoleg a bywyd go iawn.   

Dechreuodd hyn adwaith cadwynol. Roedd f’ymchwil yn cynnwys archwilio’r seicoleg tu ôl i’r Matrics a darllen am syniadau William Gibson ynghylch y Seiberofod.  Edrychais ar Gyfrodeddiad Cwantwm, sef y syniad y gall dau atom mewn dwy system wahanol gael effaith ar ei gilydd er nad oes unrhyw ryngweithio ffisegol rhwng y ddau. Roedd gen i ddiddordeb mewn defnyddio’r syniad hwn yn fy mhrosiect.  

Mae’r delweddau a gyflwynir fel darnau terfynol yn adlewyrchu’r ffordd y mae rhai cyfryngau’n benthyg delweddau, ac yn eu trin yn ddigidol.  Er bod y man cychwyn yn aros yr un peth, mae’r gwaith wedi dod yn fwy personol ac yn fyfyrdod ar fy mhrofiad fy hun o ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, wrth gymryd rhan yn y byd digidol.  

Next Show