PENSAERNÏAETH

Roedd Stiwdio Bensaernïaeth Blwyddyn 3 yn canolbwyntio ar ailddatblygu safle ym Marina Abertawe. Yn y lle cyntaf gofynnwyd i fyfyrwyr astudio’r safle a chynhyrchu uwchgynllun. Ar gyfer ail ran y prosiect lluniodd y myfyrwyr eu brîff eu hunain ar gyfer adeilad newydd a dewis safle o fewn eu prif gynllun. Nod y rhan hon o’r prosiect oedd cynhyrchu dyluniad a oedd yn dwyn ynghyd grŵp cymhleth o swyddogaethau mewn adeilad newydd. Rhoddwyd pwyslais arbennig ar y ffordd yr oedd y cynnig adeiladu yn ymateb i’w gyd-destun.

Datblygodd y myfyrwyr eu cynnig dylunio ar gyfer adeilad newydd a oedd yn ymateb i’w brîff manwl. Aethpwyd â’r rhain drwodd i ddatrysiad technegol o’u dyluniad.

Ymatebodd myfyrwyr mewn amrywiaeth o ffyrdd i’r cyd-destun lleol, gofynion penodol eu brîff a her cynhyrchu pensaernïaeth gynaliadwy.

Cynhyrchwyd amrywiaeth o gynigion gan gynnwys canolfan gymunedol, clwb hwylio, archif ar gyfer lluniadau pensaernïol ac oriel gelf. Gan mai stiwdio dan arweiniad y myfyrwyr yw hon, mae’r prosiectau’n arddangos amrywiaeth o ddulliau ffurfiol, o ran graddfa, mynegiant a dewis deunyddiau.

Hero image: Sona Koraghli

Next Show