Ben Richards

Nid yn unig y meistrolodd Ben grefft rhoi ffigyrau brwydro at ei gilydd pan oedd yn ifanc, ond coreograffodd olygfeydd ymladd mawr hefyd. Mae Ben wedi ymddiddori mewn Animeiddio a VFX, yn arbennig animeiddio oherwydd potensial enfawr adrodd straeon yn y grefft. Mae bod yn ffan o ystod eang o ffilmiau wedi rhoi iddo’r gallu i wirioneddol gwerthfawrogi cynildeb stori emosiynol dda a’r hapusrwydd pur a geir wrth weld rhywbeth gwirioneddol cŵl, ac mae Ben yn edrych ymlaen at roi cynnig i gael cydbwysedd rhwng y ddau yn y dyfodol.

Next Show