Briony Howells
Sioeau Haf 2020

BA Dylunio Cynnyrch

Er fy mod yn dod o gefndir celf ac wedi astudio dylunio ers nifer o flynyddoedd, rwyf wedi dod i’r casgliad nad ydw i’n ddylunydd, nac yn artist, ond yn hytrach, yn wneuthurwr. Rwy’n byw yn ôl athroniaeth dim ffiniau o fewn creadigrwydd a thrwy hynny mae fy hyder wedi ffynnu. O fewn fy nghrefft, rwy’n hoffi herio canfyddiad pobl o’m gwaith drwy gyfuno cyfeiriadau artistig a gwrthrychau sy’n gweithio. Fy nghryfder mwyaf yw’r gallu i roi pin ar bapur, rwy’n wydn a gallaf addasu fy nghrefft i weddu pob amgylchedd. Wrth symud ymlaen rwy’n gobeithio symbylu fy set sgiliau drwy addysgu fy hun ymhellach a rhoi fy nghrefft ar waith ym myd therapi celf.

Next Show