Cai Lewis
Sioeau Haf 2020

BA Dylunio Cynnyrch

Rwy’n ddylunydd sy’n angerddol am archwilio creadigol a dylunio dyfeisgar. Fy uchelgais yw dechrau busnes dylunio bach gyda’r nod o gynhyrchu datrysiadau sy’n gwella bywydau pobl arferol drwy hyrwyddo byw’n dda, gweithgareddau hamdden a chwaraeon. Rwy’n defnyddio fy ngwybodaeth o fodelu cyfrifiadurol, dulliau a phrosesau corfforol i gynhyrchu cynhyrchion sy’n ddymunol i ddefnyddwyr ac yn braf i’w defnyddio. Defnyddiais fy amser yn y brifysgol i ddod yn hyfedr mewn CAD a delweddu digidol. Rwyf wedi defnyddio’r sgiliau hyn i gwblhau nifer o brosiectau sy’n amrywio o ddylunio dodrefn i ddatrysiadau chwaraeon.

Next Show