Chloe Nelson-Case
Sioeau 2020

Mae Chloe yn Ddylunydd Graffig angerddol a brwdfrydig. Dechreuodd ei chefndir artistig yn ystod ei phlentyndod ac mae wedi parhau i’w hoedolaeth. Mae gan Chloe ystod eang o sgiliau datblygedig o fusnesau newydd i ail-frandio, i gleientiaid sydd eisiau logo, brand llawn neu’r pecyn cyflawn. Mae’n disgrifio ei hun fel dylunydd gweledol, sy’n gallu ymdrin â nifer o swyddi a chreawdwr pob math o wychbethau. Mae’n chwaraewr gemau brwd sydd ag awydd i weithio yn y diwydiant brandio gemau.

Yn hyderus wrth ddefnyddio meddalwedd y diwydiant fel Photoshop, Illustrator ac InDesign gall ddyrannu brîff yn ofalus, ond hefyd dadelfennu a dadansoddi problemau dylunio mewn ffordd a allai fod ychydig yn wahanol heb fethu’r un manylyn. Mae Chloe yn hunan-feirniadol o’i gwaith sy’n golygu bod yn rhaid iddo fod yn berffaith ac mae’n amlwg ei bod yn talu sylw gofalus i fanylion. Yn brofiad wrth weithio ar ei phen ei hun ac o fewn tîm. Yn ddatryswr problemau, sydd bob tro’n gweithio i’r lefel o wasanaeth cwsmeriaid uchel uchaf posibl dros y ffôn, mewn e-bost neu mewn cyfarfod.

Mae’n deall pa mor werthfawr yw Dylunio Graffig a sut y gellir ei gymhwyso i bob agwedd ar y byd sydd ohono. Gyda llygad craff ar fanylion ac ymwybyddiaeth fasnachol o ran sut y mae busnes yn gwerthu a chyfathrebu am ei gynhyrchion, mae hi’n sicrhau bod pob cysyniad yn cyd-fynd â’r meini prawf.   “Dylunio da sy’n datrys problemau.”

Next Show