Dylan Rowe
Sioeau Haf 2020

BA Dylunio Cynnyrch

Deall sut i symud ymlaen gyda phroblem hyd yn oed pan fo’r ateb i weld ym mhell tu hwnt i’ch gafael. Hon yw’r agwedd ar ddylunio rwy’n ei barchu’r mwyaf. Efallai bod gan y dasg o’ch blaenau heriau tu hwnt i’m gallu presennol, y cwbl mae’n ei olygu yw unwaith bydd y dasg wedi’i chwblhau byddaf wedi elwa mwy o hyn na thasg na fyddai wedi fy herio o gwbl. Rwy’n ddylunydd o Gymru a aned yn Abertawe. Rwy’n dymuno ffocysu ar ddad-ddylunio ar gyfer y rheiny tu allan i’r 95%, gan ailddiffinio datblygiadau’r byd i’r rheiny sydd ei angen. Instagram: interkaiproject E-bost: dylanrowe@hotmail.co.uk

 

Next Show