DYLUNIO MODUROL A THRAFNIDIAETH
Sioeau 2020

Mae hon yn flwyddyn arbennig, un y gwnaiff pawb ei chofio.

Unwaith eto, er gwaethaf yr heriau, a diolch i ymdrech gyfunol, mae myfyrwyr blwyddyn olaf y cwrs Dylunio Modurol a Chludiant yn rhannu eu gweledigaeth a’u cysyniadau ar gyfer dyfodol cynaliadwy.

Bydd yr Arddangosfa rithwir hon yn dangos amrywiaeth eang o brosiectau: o Gar Hyper i Iot Foethus, o GT cynaliadwy i Gerbyd Eira.

Hoffwn ddweud ‘diolch yn fawr iawn’ wrth yr holl fyfyrwyr a staff sydd wedi cymryd rhan, am yr ymdrech ychwanegol, y gwydnwch a’r brwdfrydedd y gwnaethant ddangos yn ystod yr argyfwng hwn.

Sergio Fontanarosa 

Rheolwr Rhaglen

Next Show