Eve Barnes
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Dechreuais fy mhrosiect drwy archwilio pwnc Paganiaeth a chelfyddyd ddefodol a gwisgoedd. Cefais f’ysbrydoli gan ffilm a welais yn ddiweddar o’r enw ‘Apostle’. Roedd y cymysgwch o dechnegau arteithio Cristnogol erchyll a’r awyrgylch o gwlt yn deffro fy chwilfrydedd. Roedd arnaf eisiau darganfod pam mae Cristnogaeth yn cael ei defnyddio’n thema mewn ffilmiau arswyd mor aml o’i chymharu â chrefyddau eraill. Dechreuais edrych ar y pwnc ‘o fywyd go iawn’ a’m greddf gyntaf oedd gwneud y gwrthwyneb, sef ffuglen. Fodd bynnag, es ati yn y diwedd i greu gwaith ar thema pwerau a chymeriadau ffuglennol sydd ag effaith ‘go iawn’ ar fywydau pobl.  

Next Show