FFILM A THELEDU
Shows 2020

I fod yn storïwr yfory, rhaid bod yn weledydd heddiw.

Gellid dweud mai diben addysg yw dysgu sut i ddod o hyd i ystyr bersonol, hapusrwydd, neu ffyrdd o wella’r byd o’ch cwmpas. Ar y cwrs ffilm BA a Theledu, rydym yn creu storïwyr deinamig, meddylgar, a deallus sy’n gallu gofyn cwestiynau difrifol am eu gwaith. Mae’r graddedigion ffilm adrodd straeon, yr ydych ar fin eu gweld, wedi treulio 3 blynedd yn arbrofi, yn herio ac yn dylunio’r straeon sy’n effeithio ar ein bywydau heddiw. Boed hyn drwy edrych ar beryglon newidiadau yn yr amgylchedd, neu faterion sy’n effeithio ar rywedd a/neu rywioldeb, maen nhw wedi brwydro i holi’r cwestiynau lletchwith drwy rym storïa.

Timi O’Neill

Next Show