CELF GAIN
BA/MArts Fine Art

BA CELF GAIN

Mae’r cwrs Celfyddyd Gain yn Abertawe yn cynnig amgylchedd academaidd unigryw, lle mae sgiliau cymdeithasol, ynghyd â chydwybod wleidyddol a diwylliannol yn rhoi ymwybyddiaeth hyderus a chyfoes i fyfyrwyr sy’n angenrheidiol ar gyfer gyrfa lwyddiannus sy’n gwneud cyfraniad cymdeithasol.

Mae Celfyddyd Gain yn cynnig matrics o wybodaeth a gyflwynir yn y stiwdio – gan ddarparu synhwyredd tri dimensiwn na ellir ei gael mewn byd amlddisgyblaeth. Mae tynnu llun yn un enghraifft o blith llawer lle mae dealltwriaeth o’r ymdeimlad tri dimensiwn hwn o ffurf yn y gofod yn sylfaenol i ymarfer celfyddyd gain sy’n egluro’r ymarfer gweithdy stiwdio mwy o faint.

Rydym yn rhyngweithio â myfyrwyr mewn tiwtorialau fesul un, seminarau anffurfiol, darlithoedd, gweithdai a chymorth ar-lein (pan fo angen).

BA Celf Gain a gafodd ei bleidleisio’n Gwrs Gorau yng Ngwobrau Undeb y Myfyrwyr eleni .

Ar gyfer eu harddangosfa derfynol, mae graddedigion Celf Gain eleni wedi creu gwefan benodol â phrofiadau fideo 360° a chylchgrawn argraffedig 24 tudalen. Gallwch weld y rhain yn www.everydayviolence.co.uk

Hero image: Abigail Fraser

Arddangosfa Ar-lein MArt:‘I AM NOT THE BODY ’

Mae ‘I Am Not the Body’ yn arddangos chwech artist MArts sy’n graddio, sy’n archwilio trwy ymyraethau, dehongliadau a safbwyntiau amrywiol arwyneb y corff, a sut y mae mynegiannau penodol ohono’n cynhyrchu ystyron a sylweddiadau llwyr niferus.

Mae safle’r corff mewn gofod, a’i gyfyngiant, ar gyfer yr artistiaid hyn yn tario o ystyron yn rhannol, ac yn annatod, o arfer yn ystod y cyfnod cloi, ond mae ei gychwyniad yn dyddio cyn hynny ac yn parhau ar ei ôl. Mae pawb yn ymdrin â’r corff a’i arwyneb gyda chyffyrddiad – petrus a threiddiol.

‘I Am Not the Body’ yw’r corff mewn rhyw ffordd arall, gan deithio arch o draddodiad paentio wedi’i ymyrryd a’i ailddychmygu, i bellterau pellaf celf a gynhyrchir gan beiriant, ystod o emosiwn a gymerir, fel pwls, gyda’r llaw, ond yn estyn gyda’r llaw hwnnw i rywle tu hwnt i’r hyn a welwn ac a ydym.

Jeremy Gluck