Gareth James Lewis

Gan astudio’n rhan amser ar hyn o bryd, mae Gareth yn paratoi at ei chweched flwyddyn, sef ei flwyddyn olaf, yn Y Drindod Dewi Sant.

Mae rhai o gymhlethdodau adrodd straeon a sinematograffi yn dechrau cyfuno gyda phrosesau dylunio ac animeiddio. 

Mae Gareth yn cael ei yrru i ddatblygu cymeriadau o fewn eu bydoedd, pob un yn adlewyrchu’r llall, gan eu gosod yn erbyn digwyddiad a dilyn eu hymatebion. 

Yn adroddwr straeon, mae’n datblygu naratif trwy ddelweddaeth, mae’n ymchwilio i’w bynciau ac yn mwynhau palu drwy’r baw a’r manylion. 

Next Show