DYLUNIO GRAFFIG
Sioeau Haf 2020

23 Dylunydd. 3 blynedd. 1,095 Diwrnod. 26,280 Awr. 1,576,800 Munud. 1 Pandemig Byd-eang. 

Rydyn ni wedi gweithio. Rydyn ni wedi chwysu. Rydyn ni wedi dysgu. Rydyn ni wedi gwrando. Rydyn ni wedi cael ein mentora. Rydyn ni wedi methu. Rydyn ni wedi llwyddo. Rydyn ni wedi goroesi. Rydyn ni wedi trio. Rydyn ni wedi taflu syniadau. Rydyn ni wedi helpu. Rydyn ni wedi chwerthin. Rydyn ni wedi crio. Rydyn ni wedi straffaglu. Rydyn ni wedi cefnogi ein gilydd. Rydyn ni wedi dyfalbarhau. Rydyn i wedi gwneud ffrindiau newydd. Rydyn ni wedi cydweithio. Rydyn ni wedi creu. Rydyn ni wedi tyfu. 

Rydyn ni wedi dod o hyd i’n lleisiau, ni yw dyfodol dylunio, ac rydym ni’n DYFOD. 

Rydym yn paratoi myfyrwyr ar gyfer dyfodol creadigol amrywiol yn y byd cyfathrebu gweledol sy’n ehangu. Rydym yn ymfalchïo mewn meithrin myfyrwyr mewn amgylchedd cyfeillgar. Rydym yn annog ystod amrywiol o heriau graffig ac yn helpu i dywys ymatebion i’r heriau hyn gan gefnogi uchelgeisiau unigol a chydnabod potensial personol. Mae ein myfyrwyr yn caffael rhagoriaeth a sgiliau digidol mewn meysydd traddodiadol sy’n cynnwys Llythrenwasg a Risographeg, sy’n arwain at bortffolios sy’n barod am y diwydiant ac yn llawn posibilrwydd. Rydym wrth ein bodd ac yn arbennig o falch o fyfyrwyr 2020, DYFOD. Donna Williams, Rheolwr Rhaglen a holl staff y BA(Anrh) Dylunio Graffig.

Next Show
BA/MArts Fine Art