GWYDR
Sioeau Haf 2020

Oherwydd natur hynod ymarferol y rhaglen hon sy’n seiliedig ar ddeunyddiau, a’r amgylchiadau presennol, bydd yr arddangosfa wydr wedi ei gohirio nes bod y gwaith o greu’r gwydr wedi’i gwblhau.

 I weld enghreifftiau o waith myfyrwyr yn y gorffennol a’r presennol, ewch i’n gwefan.

Next Show