Jamie Landeg
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Mae f’ymateb i ‘O Fywyd Go Iawn’ yn cymryd ffurf sgwrs ynghylch anabledd yn enwedig o’m safbwynt fy hun a’m profiad o fod â nam ar y clyw. Rwyf wedi ymchwilio i’r syniad o’r arwydd ‘anabledd’ a’r modd nad yw’n mynegi’r syniad o anableddau cudd a rhai nad ydynt yn weladwy.   

Rwyf wedi ceisio cyfleu fy meddyliau a syniadau drwy bortreadu gweladwy gan ddefnyddio fy hunan bortread a thestun fy hun fel ffordd o estyn allan at bobl â phroblemau tebyg, ond hefyd at y bobl hynny sy’n llai ymwybodol.  

Next Show