Jordan Lee

Helo, fy enw i yw Jordan Lee ac rwy’ ddylunydd gemau ac animeiddiwr 3D.  

Trwy fy astudiaethau rwyf wedi cael profiad o’r holl elfennau sydd i’w gweld o fewn piblinell animeiddio. Gan ddefnyddio platfform Maya, rwyf hefyd wedi caffael y gallu i rigio a defnyddio’r arf HumanIK i ddechrau animeiddio. Gan dreulio llawer o’m hamser yn y brifysgol yn y rôl animeiddio rwyf wedi rigio ac animeiddio gyda chymeriadau dynolffurf ac ymlusgol. Yn ogystal, mae gennyf brofiad o ‘rotosgopio’ a chyfeirnodi bywyd go iawn, rwyf yna’n ei drosi o fewn yr amgylchedd 3D.

Hefyd, rwy’n frwd am adeiladu bydau a dylunio lefelau, a darganfûm hyn yn fy mlwyddyn olaf. Yn dilyn fy nhraethawd hir lle dadansoddais bwysigrwydd ennyn chwilfrydedd, ac iaith y corff i feithrin cysylltiadau rhwng chwaraewyr a’r naratif, fe ddes o hyd i gariad at gysyniadu a dylunio lefelau, sgriptiau a chymeriadau sy’n annog chwaraewyr i deimlo emosiynau. Gan fy mod wedi ond wedi dod o hyd i’r ddisgyblaeth hon yn ddiweddar, mae llawer o le i wella ar fy sgiliau dylunydd lefel. Fodd bynnag, gyda chymorth fy ngwybodaeth gefndir o’m traethawd hir, byddaf yn dilyn yr agwedd hon ar ddylunio gemau wrth fynd ymlaen.

Next Show