Ken Pearce
Sioeau Haf 2020

BSc Dylunio Cynnyrch

Yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a gyda llawer o flynyddoedd o brofiad o’r diwydiant, rwyf wedi datblygu’n ddylunydd hyblyg, addasadwy, sy’n caru ymarferoldeb cynhyrchion, yn ogystal â’u ffurf. Mae gennyf brofiad o amryw brosesau dylunio yn ymdrin â chleientiaid yn uniongyrchol, deall eu hanghenion a rhoi iddynt wasanaeth proffesiynol o ansawdd uchel.

Rwy’n mwynhau’r rhyddid a’r creadigrwydd y gellir ei gyfleu trwy ddylunio, gan gymhwyso cyfryngau 2D a 3D i gyfathrebu fy syniadau. Rwy’n frwd am argraffu 3D ac yn llawn cymhelliant, ac mae gennyf dros chwe blynedd o brofiad o adeiladu a chynnal peiriannau FDM a DLP/SLA. Gan gynnwys profiad mewn dylunio 3D, argraffu, prototeipio ac ôl-gynhgyrchu modelau 3D. Yn ddiweddar sefydlais fusnes o’r enw Lunia 3D, sy’n cynnig gwasanaethau pwrpasol o fewn y diwydiant argraffu 3D.

Next Show