Lois Samuel

Gan archwilio’r profiad dynol a chanfyddiad, mae Lois Samuel yn gweithio gydag amrywiaeth o gyfryngau ac mae’n agored i roi cynnig ar rhywbeth newydd i ychwanegu at ei phrofiadau ei hun. Cafodd ddiagnosis diwedd ei bod ar y sbectrwm awtistiaeth ac mae ei chysylltiad gyda themâu y synhwyrau a sut maent yn effeithio ar brofiadau wedi cryfhau gan ei bod nawr yn archwilio ei gwahanol ffordd o brosesu ei hamgylchedd.

Mae ei chwilfrydedd gydag eitemau, patrymau a ffenomen hap yn y byd a’i brwdfrydedd i ddatgloi eu potensial i fod yn gelf yn gyrru’r ffordd mae’n gweithio.

Mae rhai wedi dweud bod gwaith Lois yn fympwyol ac empathig, gan dynnu pobl i mewn gyda haniaeth llachar a lliwgar, y mae hi’n eu cadw’n agored ac amwys ar bwrpas er mwyn cael nifer o brosiectau i weithio arnynt ar yr un tro.

Gallwch weld agweddau ar brosiect graddedig Lois yn aspects-of-fun.web.app.

360° Fideo

Ewch iwww.everydayviolence.co.uk am fwy.

Next Show