Maya Bell
Sioeau Haf 2020

BA Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau

Flowers of the Holy Land  

“Mae pob mam a phob anwylyd yn cael ei orfodi i fod yn gariwr ac ymgorfforiad y ddelwedd hollbresennol ac oesol hwn, sy’n cyfateb â realiti dyfnaf dyn.

Mae’n perthyn iddo ef, y ddelwedd beryglus hon o Ddynes; mae hi’n cynrychioli’r ffyddlondeb y mae’n rhaid iddo ei hepgor weithiau er lles bywyd; hi yw’r iawndal mae ei mawr angen am y risgiau, trafferthion, aberthau sydd i gyd yn arwain at siom; hi yw’r cysur am holl chwerwder bywyd.

Ac, ar yr un pryd, hi yw’r lledrithiwr mawr, yr hudoles, sy’n ei dynnu i mewn i fywyd gyda’i Maya – ac nid yn unig i mewn i agweddau rhesymol a defnyddiol ar fywyd, ond i mewn i’w baradocs brawychus ac amwyseddau lle mae da a drwg, llwyddiant a distryw, yn gwrthbwyso ei gilydd.

Oherwydd hi yw ei berygl mwyaf mae’n mynnu’r gorau gan ddyn, ac os yw hynny o fewn ei gyrraedd fe gaiff hi hynny ganddo.” – Carl Jung 

 

Next Show