Nicholas Dafydd Richards
Sioeau Haf 2020

BA Dylunio Cynnyrch

Mae fy allanfa o waith yn adlewyrchu fy uchelgais o geisio’n gyson i greu unigrwydd yn fy nyluniadau. Nod hyn yw cwestiynu beth sydd yn a beth sydd ddim yn briodol o fewn ffurfweddiad y cynnyrch. Yn ogystal â beth arall y gellir ei gynnwys gan barhau i allu bodloni ei bwrpas. Trwy gydol fy holl amser yn y brifysgol, rwyf wedi ceisio gwneud hynny sydd wedi datblygu’n arfer rwy’n fodlon iawn ei chyflawni. Eto i gyd mae mwy o le i ymestyn y gweithrediad hwn o ddylunio rwy’n gobeithio ei wneud drwy gwblhau cwrs meistr yn y dyfodol agos.

Next Show