Nicole Wallace
SHOWS 2020

BA Dylunio Patrwm Arwyneb

Daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer fy mhrosiect terfynol o’r siopau cynllunwyr yr ymwelais â nhw ym Milan, yn ogystal â gwaith y dylunydd darluniadol, Ana Hard. Cefais fy nhynnu’n arbennig at ei defnydd o liwiau benywaidd praff, sylw at fanylion, ac rwy’n hoffi’r ffordd mae hi’n ffocysu’n bennaf ar wrthrychau sy’n gysylltiedig â merched. Rhoddodd y ffordd mae hi’n casglu gwrthrychau at ei gilydd y syniad i mi o greu patrymau bywyd llonydd modern a benywaidd gan ddefnyddio delweddaeth o siopau cynllunydd a chaffis bychain gwahanol Milan. Rwy’n gweld y dyluniadau hyn mewn cyd-destun nwyddau ysgrifennu a ffordd o fyw gan mai dyma y buaswn yn hoffi ei ddylunio yn y dyfodol. Fy nod yw dod yn ddylunydd nwyddau ysgrifennu a ffordd o fyw darluniadol llwyddiannus a fydd yn arwain yn y pendraw at redeg fy musnes llwyddiannus fy hun. Er mwyn cyrraedd y nod hwn, ar ôl graddio, fy nghynllun yw gwneud cais am swyddi dylunio nwyddau ysgrifennu neu ddarluniadol, a chreu mwy o bethau i’w gwerthu ar fy ngwefan Etsy.

Next Show