FFOTOGRAFFIAETH
Sioeau 2020

SIAPIO

Eleni, mae teitl Sioe Gradd Ffotograffiaeth Coleg Celf Abertawe, wedi’i ddewis yn ofalus gan y graddedigion, yn derm Cymraeg barddonol nad oes iddo, fel llawer un arall, gyfieithiad uniongyrchol. Yn amodol ar naws, mae SIAPIOyn awgrymu naill ai ‘SIAPIO LAN’ – her cythruddol gan Genhedlaeth Z, neu ‘DWYN SIÂP’ – proclamasiwn bod talent ar ddod. Mae’r ddau ddehongliad yn cynnig cyflwyniad addas i waith sy’n weledol ac athronyddol archwilio, adfyfyrio, a herio’n weithredol yr heriau sy’n esblygu yn y byd sydd ohono. 

Mae’r ethos a rennir gan y ddau gwrs ffotograffiaeth yn y Coleg Celf wedi’i ymgorffori’n berthnasol, wrth i’r artistiaid ac actifyddion genedigol hyn ddod wyneb i wyneb gyda a holi prosesau a systemau presennol er mwyn meithrin a siapio strategaethau newydd ar gyfer actifiaeth weledol, ffotograffiaeth ddogfennol a chelf ffotograffig.

Er gwaethaf y cyfyngiadau presennol, hoffai’r staff longyfarch y myfyrwyr am gynhyrchu cyrff o waith mor ddiddorol a chythruddol, ac i ddymuno pob llwyddiant iddynt gyda’u hymdrechion yn y dyfodol.

FFOTOGRAFFIAETH YN Y CELFYDDYDAU

MYFYRWYR

FFOTOGRAFFIAETH DDOGFENNOL A FFOTONEWYDDIADURAETH

MYFYRWYR