Sam Pederson
Sioeau Haf 2020

BA Dylunio Cynnyrch

Rwy’n frwd dros ddylunio a dros y tair blynedd diwethaf rwyf wedi cael y cyfle i wneud cynhyrchion pwrpasol ar gyfer ystod o wahanol gleientiaid. Wrth ddatblygu’r gwahanol brosiectau hyn rwyf wedi defnyddio argraffu 3D yn ffordd o wneud prototeip a gorffen fy nyluniadau i safon uchel. Rwyf wedi mwynhau goresgyn problemau dylunio a chynhyrchu dyluniadau unigol unigryw ac i gredu hefyd mewn creu dyluniadau syml sy’n reddfol i’w defnyddio.

Fy ethos yw creu dyluniadau a fydd yn gwella ansawdd bywyd rhywun, waeth pa mor fach neu fawr yw’r newid hwnnw. Mae gennyf sgiliau uwch trwy ddefnyddio meddalwedd dylunio 2D a 3D fel Photoshop, Illustrator a Fusion 360 a byddaf yn ymestyn fy ngwybodaeth trwy brofiad yn y diwydiant dylunio dros y blynyddoedd i ddod.

Next Show