Sara Griffith
SHOWS 2020

BA Dylunio Patrwm Arwyneb

Nod Sara yn ei gwaith yw dangos harddwch tirlun Cymru o gwmpas ei chartref, trwy decstilau cyfoes ar gyfer ffasiwn. Wrth grwydro caeau ei fferm, a’r mynyddoedd o’u cwmpas, mae hi’n aml yn ystyried sut y gellid addasu a newid y siapiau a’r patrymau a welwch yn ddyluniadau hardd ar ffabrig. Y syniad hwn sy’n sail i’r casgliad terfynol – mae hi wedi trin a thrafod yr ysbrydoliaeth gychwynnol hon yn bwythau, printiau a brodwaith.

Ar ôl graddio mae’n gobeithio gweithio i gwmni ffasiwn ym mhen ucha’r farchnad i gael profiad a gwybodaeth yn y diwydiant ffasiwn cyn sefydlu ei busnes dylunio print ffabrig ei hun yn y dyfodol.

Trwy gydol ei 3 blynedd yn astudio Dylunio Patrwm Arwyneb, mae Sara wedi mwynhau’r broses lifio’n fawr oherwydd yr elfen o syrpreis gwych sydd pan fydd lliw newydd ac annisgwyl yn ymddangos. Hefyd, mae gallu creu gweadau newydd gydag amrywiaeth o ffabrigau a’r syniad o arbrofi gyda gwahanol ddefnyddiau yn ei chyffroi.

Next Show