TECHNOLEG CERDDORIAETH GREADIGOL

Croeso i Sioe Gradd Technoleg Cerddoriaeth Greadigol 2020.

Mae’n bleser gennym allu cyflwyno ystod o gyfryngau wedi’u creu yn ystod y flwyddyn academaidd. Mae safon y gwaith a ddatblygwyd trwy gydol y flwyddyn academaidd hon wedi bod yn uchel iawn ac mae hyn yn gyfle cyffrous i rannu ein gwaith.

Bu’n hynod o werth chweil datblygu’r prosiectau hyn gyda’n myfyrwyr, buom yn ffodus iawn gweithio gyda charfan mor dalentog a diddorol y flwyddyn yma.

Hoffem ddymuno pob lwc i’r myfyrwyr sy’n graddio eleni gyda phopeth a wnânt yn y dyfodol ac edrychwn ymlaen at weld gweddill ein myfyrwyr ym mis Medi. Da iawn a diolch i chi gyd.

Y Tîm Technoleg Cerddoriaeth Greadigol